1.haziran.2020

Doğal Gaz Sonrası Dönemde
Geleceğin Akılcı Isınma Çözümleri

Article Image

Son yüz yılda, gelişen teknoloji ile birlikte konfor taleplerimizin de artışına hep beraber şahit olduk. Isınma ihtiyacımızı karşılamak için pek çok teknik çözüm "daha rahat" olma iddiasıyla evlerimize girdi. Önceleri gaz sobası ile odun kömür derdinden kurtulduk. Merkezi kalorifer sistemleri ile çok rahat ettik. Sonrasında klimaların kışın ısıtıp yazın soğutmasına hayran olduk. Derken doğal gaz ile tanıştık. Isı pompasını tam olarak anlamasak da pek havalı olduğuna kanaat getirdik. 

Günün sonunda hepimiz anladık ki, ilk başta "daha rahat" diye cazip bulduğumuz teknolojilerin bazı yan etkileri olabiliyor. Mesela merkezi kömür kaloriferleri sağladıkları konforun karşılığında Ankara gibi koca bir şehri dumana boğup yaşanmaz kılabiliyordu. Klimalar rahat olsalar da hiç bir zaman sobanın yerini dolduramadı. Odun sobalarından sonra hayatımıza giren neredeyse tüm ısınma teknolojilerinin "fosil yakıtlarla" çalıştığını ise iklim kriziyle yüzleştiğimizde fark ettik. Öte yandan artan enerji ihtiyacımız, gerek kişisel gerekse ülke bütçemizde giderek önemli bir pay sahibi olmaya başladı. 

Bir mühendis olarak tüm bu teknoloji serüveni sonrasında kendime şu soruyu sordum: "Yan etkileri bakımından en sorunsuz olan ve konfor taleplerimizi karşılayabilen geleceğin ısınma çözümü hangisi olabilir?"  Elbette bu çözümün olmazsa olmazı "iyi bir ısı yalıtımıdır". Neyse ki yapılar artık daha iyi yalıtılıyor. Makul bir bütçeyle erişilebilen, fosil yakıtları kullanmayan ve konfor taleplerimizi karşılayabilen iki teknik çözümün ön plana çıktığını görebiliriz. Bunlardan ilki giderek yaygınlaşmakta olan biyokütle yani "pelet" sobalarıdır. Hava üflemeli tiplerinin yanı sıra sulu tip pelet sobaları hem kat kaloriferi hem de merkezi sistem kalorifer kazanı olarak üretilmektedir. Bu açıdan çok geniş bir yelpazede çözüm sunmaktadır. Hem teknoloji hem de yakıt bakımından yerli imkanlarla erişilebilmektedir. Fakat doğal gaz kadar yaygınlaşması halinde ham madde sıkıntısı yaşanması muhtemeldir. Ön plana çıkan bir diğer çözüm ise pek sık rastlamadığımız "güneş enerjisine dayalı ısınma"dır. Kaynak sıkıntısının olmadığı bu ısınma alternatifi için yeterli teknolojik çözümün olmaması kadar yeterli algının ve farkındalığın olmaması da önemli bir bariyerdir. Oysa yapılan analizler Anadolu'nun büyük bir bölümünde ısınma ihtiyacının %76 oranında güneşten karşılanabileceğini ve güneşin doğal gazdan çok daha ucuz olduğunu göstermektedir. Üstelik, konfor bakımından da tüm beklentilerimize cevap verebilmektedir. Bununla beraber güneş, başka bir ısı kaynağı ile desteklenmeye muhtaçtır. Güneşi desteklemek için en makul çözüm ise "pelet" olarak durmaktadır. Böylece, peletin yaygın kullanımı halinde yaşanması muhtemel ham madde sorunu da güneş sayesinde aşılabilir olmaktadır.

Biribirini tamamlayan PELET ve GÜNEŞ, bireysel konut uygulamaları kadar merkezi sistem uygulamalarında da doğal gazdan daha avantajlı konumdadır. Bu konudaki en önemli engel ise "farkındalık" olsa gerek. 

Ercüment Alyanak
Makina Y. Mühendisi


image

Yalın Günısı Teknolojisi

Güneş enerjisi ısınma için kullanılırken geleneksel ısıtma sistemleri ile desteklenmesi gerekir. Mevcut bir ısıtma sistemine sıcak sulu güneş enerjisinin entegrasyonu ise çoğu zaman kafa karışıklığı yaratır. Bu yüzden, farklı ısıtma sistemleri ile güneş enerjisi entegrasyonunu kolaylaştıran "AKILLI ve YALIN ÇÖZÜMLER" ürettik.

Günısı teknolojisi dört ana bileşenden oluşmaktadır:
1) Güneş enerjisi kollektörleri
2) Sıcak su (enerji) deposu 
3) Pompa ünitesi (elektromekanik tesisat elemanlarının da bulunduğu mekanik entegrasyon modülü)
4) Otomasyon sistemi (pompa ünitesini kontrol eden akıllı entegrasyon modülü)

NOT:
ENA Günısı Teknolojisi ile ilgili test çalışmaları Nisan 2021'de tamamlandıktan sonra sipariş kabul edilmeye başlanacaktır.

GÜNISI ENTEGRASYON ÇÖZÜMLERİ

Pic


Doğal Gaz Kombi, Kalorifer veya Isı pompası
Entegrasyonu

Tam otomatik sulu ısıtma sistemlerinin günısı ile entegrasyonu için geliştirdiğimiz "ön ısıtmalı entegrasyon çözümü" ısıtma sisteminin tipi ve markasından bağımsız olarak uygulanabilmektedir. Radyatörlerden mevcut ısıtıcıya geri dönen suyun önce güneş enerjisi ile ısıtılması ilkesine dayanır. Depodaki su sadece güneş enerjisini depolar. Böylece depolamadan kaynaklı ısı kayıpları önemli ölçüde azaltılabilir.

ÖN ISITMALI ENTEGRASYON
Pic


Sulu Şömine veya
Kalorifer Sobası
Entegrasyonu

Yarı otomatik sulu ısıtma sistemleri ile birlikte kullanmak üzere geliştirilen bu entegrasyon çözümü sulu şömine ve kalorifer sobaları için önerilmektedir. Isıtma sistemi kontrolü Günısı Kontrol Panosu üzerinden yapılır. Sıcak su deposundaki su hem güneş hem de şömine tarafından ısıtılır. Kalorifer peteklerinin ihtiyacı olan sıcak su depodan sağlanır.

ORTAK DEPOLU ENTEGRASYON
Pic


Klima, Elektrikli Isıtıcı
veya Soba
Entegrasyonu

Klima veya soba gibi sıcak sulu tesisat kullanmayan ısı kaynakları ile birlikte kullanmak üzere bağımsız çalışan günısı sistemi geliştirilmiştir. Sadece günısı ile ısınan sıcak su, kalorifer peteklerinde dolaşır. Aynı odada klima da bulunur. Güneşin yetersiz kaldığı dönemlerde petekler ılık olacağından klima devreye girer ve istenen oda sıcaklığına ulaşılır.


BAĞIMSIZ GÜNISI UYGULAMASI

GÜNISI İLE
%70 YAKIT TASARRUFU

KIŞIN GÜNEŞ YETERLİ Mİ?

Güneşin, mutlaka başka bir ısı kaynağı ile birlikte kullanılması gerekir. Kış günlerinde güneşin feri azalsa bile yakıt ihtiyacının yarıdan fazlasını karşılayabilir. Pek çok bölgede sadece Aralık  ve Ocak aylarında ilave ısıtmaya gerek olur. Diğer aylarda güneş, tek başına evinizi ısıtabilir. Bunun için binaya göre uygun miktarda panel kullanmak gerekir.

GECE GÜNEŞ NASIL ISITACAK?

Isı yalıtımı olan sıcak su deposundaki su gün boyu ısınır. Gece olunca sıcaklığını koruyan bu depodaki sıcak su ile eviniz ısınmaya devam eder.

Screenshot
MEVCUT ISITMA SİSTEMİ İLE BİRLİKTE NASIL ÇALIŞACAK?

ENA tarafından geliştirilen üç farklı entegrasyon çözümünden size uygun biri ile günısı sistemi basit biçimde mevcut ısıtma sistemine entegre edilebilir ve sorunsuzca çalışır.

GÜNEŞ ENERJİSİNİN MALİYETİ NEDİR?

Güneş panelleri ve sıcak su deposunun yatırım maliyeti sistemin 20 senelik ısı üretim kapasitesine bölündüğünde güneş enerjisinin maliyeti ortaya çıkar. Türkiye'nin güneş potansiyeli ve ısıtma ihtiyacına göre yapılan hesaplamalar güneş enerjisinin doğal gazdan ortalama %30 daha ucuz olduğunu göstermektedir. İklim koşullarına göre belirlenen güneş enerjisi maliyetinin Türkiye genelindeki dağılımı aşağıdaki haritada gösterilmiştir. 

NE KADAR PANEL GEREKİR?

ENA tarafından geliştirilen Türkiye Güneş Enerjisiyle Isınma Potansiyeli Atlası ile gereken panel miktarı binanızın ölçülerine göre kolayca hesaplanabilir. Güney Ege'de bulunan ve TSE standartlarında yalıtımı yapılmış 100 m2 lik bir apartman dairesi için yaklaşık 10 m2 lik 6 adet panel çoğu zaman yeterli olmaktadır. Tüm apartman için gereken toplam panel miktarı çoğu zaman apartmanın çatısına sığabilir.

SICAKLIK AYARI YAPABİLİR MİYİM?

ENA tarafından geliştirilen Akıllı Günısı Teknolojisi sayesinde kombi veya ısı pompalarında olduğu gibi sıcaklık ayarı yapılabilmektedir. Ayrıca saatlik olarak sıcaklık programlaması yaparak ısı tasarrufu sağlanabilmektedir.

Background
GÜNEŞ ENERJİSİ MALİYETİ

Yıllık potansiyele göre güneş enerjisi maliyetleri:
374 - 408 kWh/m2yıl için Doğalgaz fiyatının %90'ı
408 - 463 kWh/m2yıl için Doğalgaz fiyatının %80'i
463 - 533 kWh/m2yıl için Doğalgaz fiyatının %70'i
533 - 631 kWh/m2yıl için Doğalgaz fiyatının %60'ı
631 - 735 kWh/m2yıl için Doğalgaz fiyatının %50'si
Güneş Enerjisi Maliyeti = (Güneş panelleri ve sıcak su deposunun yatırım maliyeti) / (sistemin 20 senelik ısı üretim kapasitesi)

HARİTA HAKKINDA

Bu harita ENA Mühendislik tarafından, güneş enerjisi potansiyeli ve ısıtma gün-derece değerlerine dayalı ısıtma yükünü birlikte ifade eden "güneşle ısınma katsayısı" metodu ile üretilmiştir. Etoplam, sıcak su ve ısıtmada kullanılan faydalı ısı enerjisini ifade eder. Başka bir ifadeyle, yazın kullanılmayan fazla ısı üretimi göz ardı edilmiştir.  Güneye bakan 50° eğimli panel üzerine düşen güneş enerjisi esas alınmıştır.

image

Güneş Enerjisinin Isıtma İhtiyacını Karşılama Oranı

Haritalar, ENA tarafından geliştirilen "Güneşle Isınma Katsayısı" metodu ile üretilmiştir.
Sol üst köşedeki harita :
(yıllık faydalı güneş enerjisi) / (ısıtma yükü)
Aylık haritalar:
(güneş enerjisi arzı) / (ısıtma enerjisi talebi)

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ISI MERKEZİ ÇÖZÜMLERİ

Site, mahalle veya ilçe bazında ısı merkezi çözümlerinde
%70 güneş enerjisi + %30 pelet kullanarak "sıfır emisyon ile ısınma" hedefine ulaşılabilmektedir. ENA olarak büyük ve orta ölçekli ısı merkezlerinin planlama, tasarım, kurulum ve işletmesi ile ilgili mühendislik hizmetleri de vermekteyiz.
Sonlu bir kaynak olan doğal gaz yerine güneş ve pelet kullanımı hem enerjideki dışa bağımlılığı azaltmakta hem de ısınma giderlerini önemli ölçüde düşürmektedir. Bunun yanında yerel ekonomiye de katkı sağlamaktadır.
Isı merkezi kurmak ve işletmek için en uygun yöntemin YENİLENEBİLİR ENERJİ KOOPERATİFİ olduğunu düşünmekteyiz.

Screenshot