RÜZGARLA GELEN BEREKET ...
KÜTÜPHANE
Terminoloji

YELKAPAN TEKNOLOJİSİ İLE İLGİLİ İNGİLİZCE SÖZCÜKLERİN TÜRKÇE KARŞILIKLARI

A

aerofoil / airfoil

.....damlaform

angle of attack

.....hücum açısı

angle of incidence

.....hücum açısı

B

blade

.....pala / kanat

blade element

.....pala elemanı

blade setting angle
.....palanın oturma açısı

blade twist angle

.....palanın burulma açısı

C

chord

.....veter

coning angle

.....koniklik açısı

D

drag coefficient

.....sürükleme katsayısı

downwind rotor

....arkadan rüzgarlı pervane tertibi

H

horizontal axis wind turbine

.....yatay eksenli yelkapan

hub

.....göbek

I

induction factor

.....girişim faktörü

L

lift coefficient

.....kaldırma katsayısı

leading edge

.....hücum kenarı

P

pitch angle

.....dönme açısı

pitch control

.....döner palalı kontrol

power train

.....güç aktarma organları

R

rotor

.....pervane (rotor)

S

setting angle

.....oturma açısı / burulma açısı

seperation

.....ayrışma

solidity

.....katılık

stall

.....stol

stall control

.....stol kontrol / devirgen kontrol

swept area

.....süpürme alanı

T

teeter angle

.....tahterevalli açısı

teeter hinge

.....tahterevalli pimi

teetered hub

.....tahterevalli tertibi göbek

thrust coefficient

.....itme katsayısı

tip speed ratio

.....uç hız oranı

trailing edge

.....firar kenarı

U

upwind rotor

.....önden rüzgarlı pervane tertibi

V

vertical axis wind turbine

.....düşey eksenli yelkapan

vortex

.....girdap

W

wake

.....iz

wind turbine
.....yelkapan (rüzgar türbini)

windmill

.....yelkapan (yeldeğirmeni)

Y

yaw

.....yönelme

yaw angle

.....yönelme açısı

 


ENA Mühendislik Danışmanlık Enerji Makina ve Yelkapan Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Telefon:(232) 765 90 97 Faks:(232) 765 90 97 e-posta: ena@ena.com.tr
© ena 2008