RÜZGARLA GELEN BEREKET ...
KÜTÜPHANE
Programlar

RÜZGAR ENERJİSİ MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANILAN BAZI
TASARIM VE ANALİZ PROGRAMLARI

Burada yer alan programların tamamı Ercüment Alyanak tarafından geliştirilmiştir.

Yatay Eksenli Yelkapan Pervanesinin Mekanik Tasarımında Kullanılan Bazı Programlar

PALASFM.LSP : Pervanenin 3D CAD modelini oluşturan program.

Bu program yatay eksenli yelkapan pervanesine ait tek bir palanın üç boyutlu CAD modelini oluşturmak için kullanılan bir AutoLISP programıdır. AutoCAD içinde çalıştırılır. Geometrisi bilinen bir palanın CNC tezgahlarda işlenebilmesi için gereken üç boyutlu çizimi bu program ile otomatik olarak yapılabilir.

Bu program Ercüment Alyanak tarafından 1998 yılında yüksek lisans çalışması sırasında geliştirilmiştir.

Kullanıma hazır dosyalar buradan indirilebilir.

FORCE.BAS : Pala yüzeyindeki basınç dağılımını sonlu eleman düğüm noktalarına transfer eden BASIC programı.

Bu program, pervanenin gerilme analizi için kullanılan ANSYS gibi bilgisayar destekli mühendislik programlarına veri hazırlamada kullanılır. Palanın sonlu eleman modeli üzerindeki basınç dağılımı bu programla elde edilir. Program girdi olarak aerodinamik basınç dağılımı ile ilgili hesaplama sonuçlarını kullanır. Kendisi aerodinamik hesaplama yapmaz.

Bu program Ercüment Alyanak tarafından 1998 yılında yüksek lisans çalışması sırasında geliştirilmiştir.

Rüzgar Potansiyeli Analiz Programları

Aşağıda yer alan programlar, standart bir rüzgar ölçüm istasyonundan elde edilen verileri kullanarak sadece ölçüm yapılan nokta için rüzgar potansiyeli analiz hesaplamalarını yapar.

WEIBULL1.EXE : Weibull katsayılarını (C ve k) hesaplayan program.

Bu program ölçüm istasyonundan elde edilen rüzgar hızı frekans bilgilerine ait Weibull dağılım katsayılarını (C ve k ' yı) hesaplar. Program veri dosyası olarak WEIBULL1.IPT adlı dosyayı kullanır. Bu dosyanın ilk satırı açıklama için kullanılır. İkinci satırda toplam ölçüm süresi saat olarak verilir. Örneğin bir yıl için 8760 değeri kullanılmalıdır. Diğer satırlar iki sütundan oluşur. Birinci sütunda rüzgar hızı m/s olarak verilir. İkinci sütunda kümülatif frekans değeri yer alır. 730 saatlik veri içeren örnek bir WEIBULL1.IPT dosyası linkte yer almaktadır.

WEIBULL2.EXE : Weibull katsayılarına ait frekans dağılımı, ortalama hız, enerji yoğunluğu ve enerji yoğunluğunun maksimum olduğu rüzgar hızını hesaplayan program.

Bu program hesapladığı sonuçları WEIBULL2.OPT adlı dosyaya yazar. Weibull1.exe programının yaptığının tersini yapar. Yani C ve k katsayılarına göre frekans dağılımını hesaplar.

WEIBULL3.EXE : Belli bir yükseklik için geçerli olan C ve k katsayılarını bir başka yüksekliğe trasfer eder.

Bilindiği gibi rüzgar hızı yükseklikle değişmektedir. Bu değişim arazinin yüzey pürüzlülüğüne bağlıdır. Rüzgar ölçümü yapılan herhangi bir nokta için farklı yüksekliklere karşılık gelen farklı frekans dağılımları söz konusudur. WEIBULL3.EXE programı ölçüm yapılan belli bir referans yüksekliğe ait C ve k katsayılarını kullanarak aynı noktadaki başka bir yükseklik için C ve k katsayılarını hesaplamaktadır.

NREL/NWTC'nin Yelkapan Tasarım Programları ile İlgili
İnternet Sitesi

http://wind.nrel.gov/designcodes/

 


ENA Mühendislik Danışmanlık Enerji Makina ve Yelkapan Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Telefon:(232) 765 90 97 Faks:(232) 765 90 97 e-posta: ena@ena.com.tr
© ena 2008