RÜZGARLA GELEN BEREKET ...
KÜTÜPHANE
Makale ve Yazılar

YAZILAR

Şirketimizin kurucusu Ercüment Alyanak'ın 1996 yılından bu yana yaptığı çalışmalar sırasında kaleme aldığı yelkapan teknolojisi hakkındaki metinlerin bir kısmını burada bulabilirsiniz. Ercüment Alyanak tarafından hazırlanan ve daha geniş bilgileri içeren bir basılı teknik yayın üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

Yatay Eksenli Yelkapan Teknolojisi : Bu yazıda yelkapan pervanesi, güç aktarma organları, kafa ve kule ile ilgili teknik açıklamalar mevcuttur.

Yelkapanların Denetimi İçin Temel İlkeler : Bu yazıda yelkapanların denetiminin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili teknik açıklamalar mevcuttur.

Yelkapan Teknolojisinin Tarihçesi

Beaufort Rüzgar Skalası

YAYIMLANMIŞ MAKALELER

Alyanak E. "Yatay Eksenli Yelkapan Palasında Aerodinamik Tasarım Parametrelerinin Gerilme Dağılımına Etkisi" Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, İstanbul, Kasım.2000

Alyanak E. "Su Pompalayan Yelkapanlardaki Aerodinamik Verim Kayıplarının İncelenmesi" Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Haziran.2005

Clark R.N., McCarty J.W. "Variable Stroke Pumping For Mechanical Windmills" Windpower'90, Washington. Eylül.1990

Amerika'daki NREL Kütüphanesinden Seçilen Bazı Raporlar

NREL: National Renewable Energy Laboratories (Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı)

NOT : Burada seçilen raporlar şu internet adresinde yer almaktadır:
http://www.nrel.gov/publications/

Küçük yelkapanlarla ilgili NREL raporları:

Renewable Energy for Water Pumping Applications in Rural Villages: April 1, 2001 - September 1, 2001

U.S. Small Wind Turbine Industry Roadmap

Rüzgardan hidrojen üretimi ile ilgili NREL raporları:

Optimized Hydrogen and Electricity Generation from Wind

Hydrogen Storage in Wind Turbine Towers

Yelkapan pervanesi tasarımı ile ilgili NREL raporları:

Evolution of Rotor and Blade Design

NREL Airfoil Families for HAWTs

Preliminary Structural Design of Composite Blades for Two- and Three-Blade Rotors

Değişken hızlı denetim teknolojisi ile ilgili NREL raporları:

History and State of the Art of Variable-Speed Wind Turbine Technology

Conservative Control Strategy for Variable-Speed Stall-Regulated Wind Turbines

Control Strategy for Variable-Speed, Stall-Regulated Wind Turbines

Pitch-Controlled Variable-Speed Wind Turbine Generation

Control Method for Improved Energy Capture below Rated Power

Investigation of Self-Excited Induction Generators for Wind Turbine Applications


ENA Mühendislik Danışmanlık Enerji Makina ve Yelkapan Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Telefon:(232) 754 30 07 Faks:(232) 754 30 07 e-posta: bilgi(a)ena com tr
© ena 2012